20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Streda May 2017 09:43

Pondelok Apr 2017 12:43

Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že sa vám páčilo a o rok sa vidíme znova

Streda Mar 2017 23:43

Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že sa vám páčilo a o rok sa vidíme znova

Utorok Nov 2016 15:46

Organizátori veľmi pekne ďakujú všetkým hosťom za účasť a veria, že sa im tohtoročná Beánia Strojárov páčila a všetkých vás radi privítajú opäť o rok.
Fotky zo sály a ateliéru sú kompletné.