20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Nedeľa Apr 2014 12:50

Piatok Apr 2014 12:05

TRAINEE program pre absolventov VŠ
SECOP s.r.o. ZLATÉ MORAVCE , výrobca hermetických kompresorov hľadá vhodných kandidátov do trainee programu, ktorý je určený pre absolventov vysokých škôl technic-kého zamerania, ktorí chcú rozvíjať svoje doteraz získané teoretické znalosti. Počas celé-ho trainee programu ste zamestnaný na hlavný pracovný pomer. Po absolvovaní tohto programu je možnosť pracovný pomer predĺžiť na dobu neurčitú.
Sobota Apr 2014 21:50

Podujatie má za cieľ zviditeľniť vysokoškolákov v hlavnom meste SR a pokračovať v tradícii stretnutí študentov bratislavských univerzít, prípadne v budúcnosti aj partnerských univerzít zo zahraničia, napríklad z Prahy, Brna, Viedne a Budapešti.
Univerzity sa tu budú prezentovať nielen športovými výkonmi, ale aj rôznymi kultúrnymi vystúpeniami. Takto chceme ukázať Bratislave športové i umelecké schopnosti a takmer desatiny jej obyvateľov – študentov vysokých škôl. Podujatie sa bude konať pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hl. mesta SR Bratislavy v spolupráci Euroveou, Magistrátom hl. mesta a ďalšími sponzormi. Podujatie bude sprevádzať bohatý sprievodný program, ktorý bude prebiehať v čase od 13:00 hod., t.j. pred športovým vyvrcholením dňa, ktorým budú preteky osemveslíc na Dunaji pod názvom Univerzitná regata – Bratislava 2014.
W3: univerzitna-regata.sk | Facebook: UniverzitnaRegataBratislava
Prídte podporiť náš tím STU! 3. máj 2014 | začiatok o 13:00 | Eurovea - nábrežie Dunaja
Sobota Apr 2014 13:50

Toporenie mája 30.4.2014
Tradičný zvyk pri ktorom sa pred mladou gardou stavia máj je jednou z najobľúbenejších študentských akcií. Dobrovoľníci ktorý sa vždy deň vopred postarajú o samotný máj a jeho donesenie v neskorých večerných hodinách. V deň akcie sa očistí od kôry a zvršok ozdobí stuhami. Jeho samotné toporenie je vždy začiatkom akcie a to okolo 18:00 pretože je potrebná pomoc viacerých z vás kvôli jeho manipulácii. Dobrovoľní siláci vztýčia máj za búrlivého potlesku divákov. Akcia pokračuje množstvom zábavných súťaží o vecné ceny, poukazy na internet a do posilňovne Herkules. Je pre vás pripravená hudba, pitie a čo to na zahryznutie. Po dvadsiatej druhej sa presúvame do GardaPubu kde je pokračovanie. Dobrá zábava trvá až do skorých ranných hodín.
Prídte sa zabaviť a vyhrať skvelé ceny! 30.4.2014 | začiatok o 18:00 | pred internátom Mladá Garda