20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Utorok Mar 2014 22:30

Národný štipendijný program na podporu mobilít.
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2014/2015.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2014 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015.
Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
Pondelok Mar 2014 18:30

Technológie budúcnosti už dnes!
Po minuloročnom nultom ročníku, ktorý priniesol nečakaný úspech a prekvapujúco obrovský záujem z pomedzi nás študentov, prichádza pokračovanie!
Postupne sa vám rovnako ako minulý rok predstavia ľudia z jednotlivých spoločností z priemyslu a ukážu vám skutočnú prácu Strojných inžinierov v praxi. Zahanbiť sa isto nenechajú ani zástupcovia (učitelia) našej fakulty, ktorý si pre nás pripravili neobvyklé a zaujímavé prednášky, ktoré bežne na hodine neuvidíte.
Každému vrelo odporúčame a dúfame, že sa stretneme v hojnom počte! 18.3.2014 od 9:00 do 13:00 | S3 | Fakulta SjF

Continental Student Challenge - súťaž pre študentov vysokých škôl
Prvý ročník súťaže pre študentov vysokých škôl, organizovaný divíziou Technologické centrum vyústil do úspešného konca. Dňa 12.2. 2014 sme pozvali do našej spoločnosti študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí mali možnosť prezentovať svoje príspevky.
Naša fakulta získala 1 a 3 miesto za čo chlapcom patrí veľká pochvala a poďakovanie.
Študenti mohli rozvinúť svoje príspevky v oblasti konštrukcie a dizajnu plášťov, nových materiálov, simulačných metód, recyklácie či obnoviteľných zdrojov. Nakoniec bolo vybraných 5 nápadov, ktoré postúpili pred porotu zloženú z manažérov divízie Technologické centrum a reprezentantov Slovenskej technickej univerzity docenta M. Králika a profesora I. Hudeca.
Študenti „nasadili latku“ skutočne vysoko a porotu čakalo veľmi ťažké rozhodovanie.
Nedeľa Mar 2014 23:25