20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Sobota Feb 2014 22:38

[ASFEU] Nauč ma rozumieť vede - súťaž pre študentov vysokých škôl

Dovoľujeme si Vás informovať, že dna 12. februára 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU v rámci operačného programu Výskum a vývoj súťaž s názvom Nauč ma rozumieť vede. Prihlásiť sa môžu všetci kreatívni študenti vysokých škôl/univerzít, ktorí vytvorením originálneho videa vzbudia u žiakov základných škôl záujem o prírodovedné predmety. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet.

Vysokoškoláci môžu svoje prace na CD spolu s prihlasovacím formulárom posielať do 12. apríla 2014 na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.

Tešíme sa na súťažné videa! Všetky podmienky a informácie o súťaži. | W3: asfeu.sk
Piatok Feb 2014 00:20

Festival vedy 2014
Kolegovia z Materiálovotechnologickej fakulty STU pripravujú veľmi peknú akciu pod názvom "Festival vedy". Je to príležitosť aj pre nás. Ak si šikovný strojár a máš chuť odprezentovať seba a svoju prácu, ktorej sa venuješ, teraz máš na to ideálnu príležitosť! Prednášať sa bude v piatok v priestoroch MtF (jazyk: angličtina) a v sobotu na Trojičnom námestí v Trnave (jazyk: Slovenčina).
KEDY: 25 - 26.04.2014 | KDE: Trnava | W3: festivalofscience.eu | FB: Facebook stránku festivalofscience

Nebuď poleno ani v letnom semestri :)
Začíname 24.2.2014 ( v druhom týždni semestra ) Všetky potrebné info, rozvrh a prihlášku nájdeš www.unidc.sk
Streda Feb 2014 01:30

SEPA - jednotná oblasť platieb v eurách
SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) predstavuje priestor, v ktorom majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách. Jedná sa o realizáciu a prijímanie platieb nielen v rámci jednej krajiny, ale aj medzi jednotlivými krajinami patriacimi do SEPA priestoru za rovnakých podmienok, práv a povinností. Vyplýva to z európskej legislatívy, ktorá je záväzná pre všetkých účastníkov platobného styku, či už pre banky alebo ich klientov.
Fyzické osoby spotrebitelia budú môcť zadávať číslo účtu príjemcu pri prevodoch v starom formáte až do 1. februára 2016 pre všetky platby v rámci SR. Konverziu čísla účtu do IBAN formátu vám v tomto období zabezpečí banka automaticky. Dvojročné prechodné obdobie vám poskytne dostatok času na zmenu bez stresov.