20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Sobota Dec 2013 00:35

Sobota Dec 2013 00:20

Decembrové číslo na čítanie k dispozícií.
Pondelok Dec 2013 15:30

Dňa 23. Novembra bol pre študentský parlament Študentského cechu strojárov „deň D“ roku 2013. Ich najväčšia akcia, Beánia Strojárov, sa konala opäť v sobotu a očakávala sa veľmi vzácna návšteva. Všetko bolo pripravované s myšlienkou, že tento ročník bude výnimočný a prelomový a to nie len pre strojárov, ale pre celú najväčšiu technickú univerzitu na Slovensku. Účasť na akcii totiž prisľúbil najvyšší zástupca univerzity a jej predstaviteľ, rektor prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.. Nie je nám známe, že by až do osudnej soboty niekedy v novodobej histórií univerzity Beániu hociktorej fakulty navštívil rektor.
Organizátori veľmi pekne ďakujú všetkým hosťom za účasť a veria, že sa im tohtoročná Beánia Strojárov páčila a všetkých vás radi privítajú opäť o rok.
foto ateliér: Miloš Obert Photography
Piatok Nov 2013 11:43