20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká

Časopis SPEKTRUM STU je spravodajsko-publicistický mesačník Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vydávaný za účelom informovania o činnosti akademickej obce STU a jej fakúlt a zariadení.
Poskytuje priestor na výmenu informácií a publikačnú odbornú činnosť pracovníkom a študentom STU.
Utorok Nov 2013 00:51

►► ►► Tento mesiac to odpálime. Teš sa na nadupanú Beániu strojárov 2013, najväčšiu spoločenskú udalosť organizovanú Študentským cechom strojárov pod záštitou Dekana SjF STU. ►► ►►
Druhé kolo predaja bude v stredu 13.11.2013 od 12:00 v drevárni SjF.
Prvé kolo predaja bude v stredu 6.11.2013 o 20:00 na vrátnici MG.
Posledné kolo predaja bude v stredu 20.11.2013 o 20:00 na C200 MG.
Ceny lístkov:
Pondelok Nov 2013 22:40

Univerzitný technologický inkubátor InQb Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, Fondom inovácií a technológií, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a Ústavom manažmentu STU si vás dovoľuje pozvať na 1. ročník výstavy technických inovácií TECH INNO DAY

Galéria z mesta Myjava Pondelok 21.10.2013 - SPŠ Myjava, Ul. SNP 413/8
Galéria z mesta Trenčín Utorok 22.10.2013 - Výstavisko Trenčín P3
Galéria z mesta Žilina Streda 23.10.2013 - Gymnázium, Varšavská cesta 1