20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Národný beh Devín 2014

Beh Devín (67. ročník)
Bežecké podujatie pre všetky vekové a výkonnostné kategórie s medzinárodnou účasťou, ktorého sa tradične zúčastňuje cez päťtisíc bežcov. Štart behu je na historicky pamätnom mieste – pod Hradom Devín. Cieľ a slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočňuje v centre Bratislavy za účasti predstaviteľov mesta. dĺžka trate: dospelí - 11625 m, deti - cca 2600 m
- Je možnosť reprezentovať a bežať pod tímom strojníckej fakulty. Treba sa obrátiť na pána Žišku.
Nezabudnite prísť podporiť a povzbudiť našich! 13.4.2014 | štart o 10:00 | parkovisko pod Devínskym hradom