20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
iKariéra Online Dni Príležitostí

Čo sú to Online Dni Príležitostí?
Online Dni Príležitostí ako najnovší projekt IAESTE Slovakia predstavuje virtuálnu verziu každoročne organizovaného veľtrhu na technických univerzitách pod názvom Dni Príležitostí. Nakoľko tradičných Dní Príležitostí sa návštevníci môžu zúčastniť iba fyzicky, cieľom nového projektu je umožniť širšiu dostupnosť trhu práce študentom všetkých vysokých škôl prostredníctvom internetu.
V čom spočívajú výhody online veľtrhu?
- prívetivé prostredie pre úžívateľov,
- interaktívna komunikácia s návštevníkmi z celého Slovenska,
- široká dostupnosť vďaka internetu,
- rýchla komunikácia medzi potenciálnymi zamestnávateľmi a zamestnancami,
- neobmedzený počet videoprezentácií spoločností,
- možnosť diskusie v podobe textových správ.
Pre aké spoločnosti je veľtrh určený?
Online veľtrh je určený na strane ponuky práce hlavne pre spoločnosti z technických oblastí ako informačné technológie, elektrotechnika, telekomunikácie, energetika, architektúra, chemický priemysel, automobilový priemysel a i., ale aj ekonomických oblastí ako bankovníctvo, finančníctvo, či audit. Cieľovou skupinou na strane dopytu po práci sú všetci uchádzači či už ako študenti, absolventi s praxou, bez praxe, zamestnaní aj nezamestnaní.
Zúčastni sa aj ty! | 03. - 11. november 2014 | http://ocf.lionexpo.com/ | čakáme ťa.