20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
História IKMG

História, intranetová sieť. Vznik internátnej intranetovej siete sa datuje približne niekde spred čias roku 1999, keď vtedajší Študentský parlament v spolupráci s pánom dekanom Karlom Jelemenským (SjF) začal budovať počítačovú sieť, ktorá mala za úlohu priblížiť internet a modernú techniku bližšie k študentom.
Vplyvom rýchleho pokroku v oblasti IT (informačných technológií) pôvodne vybudovaná sieť morálne zastarala, preto bolo potrebné spraviť kroky vedúce k skvalitneniu poskytovaných služieb. V priebehu akademického roku 2002/2003 sa začali prípravy projektu novej siete, ktorý pôvodne plánoval pripojiť každú izbu na blokoch.
Počas akademického roku 2002/2003 sa podarilo pripojiť k novej sieti všetky izby na bloku C. Ostatné izby (bloky A, B, D, E) boli k sieti pripojené v priebehu jesene - zimy 2003. Pripojením posledného bloku k sieti bola ukončená etapa fyzickej implementácie pripojenia k počítačovej sieti.
Počas roku 2007 bola realizovaná výmena starej kabeláže pod blokmi za optické vlákna, čo umožnuje vyššiu prenosovú rýchlosť. Na jar roku 2008 sa začalo s rekonštrukciou siete na bloku E. Počas letných prázdnin 2008 bol zrekonštruovaný celý blok A a izby na bloku B končiace dvojčíslim 09 - 16. V zimnom semestri šk. roku 2008/2009 bola dokončená rekonštrukcia na bloku B. V zimnom semestri 2009/2010 bola ukončená predposledá etapa kompletetnej rekonštrukcie na všetkých blokoch.
V priebehu leta 2012 a začiatkom zimného semestra 2012/2013 sa podarilo prekáblovať poslednú časť (stovky) bloku C a kompletnú výmenu optickej kabeláže od serverovňe až po každý blok.