20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
INTERNET KLUB MLADÁ GARDA

História, intranetová sieť. Vznik internátnej intranetovej siete sa datuje približne niekde spred čias roku 1999, keď vtedajší Študentský parlament v spolupráci s pánom dekanom Jelemenským začal budovať počítačovú sieť, ktorá mala za úlohu priblížiť internet a modernú techniku bližšie k študentom.
Pripojenie do internetu - poskytuje SANET a je riešené optickým káblom o rýchlosti 10Gbit/s pre ŠDMG, ďalej sa vetví na 3x 1Gbit/s pre IKMG.
Fyzická topológia siete - 1ks hlavný chrbticový switch, firewall ( Debian ), 1000 Mbit CISCO router, 17ks 48-portových DELL 10/100/1000 Mbit/s switchov určených pre pripojenie jednotlivých poschodí na blokoch, na každej izbe sa nachádza prípojka do siete, na 2lôžkových sú k dispozícií 2 prípojky a na 1lôžkových 1 prípojka. 
Ako sa pripojiť? Platba za členstvo v INTERNET KLUB MLADÁ GARDA sa realizuje hotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet vo VÚB banke. Informácie (členské, číslo účtu, atď) nájdete na stránke: registracia.garda.sk. Všetky potrebné veci pre platbu ako aj návody, rady a upozornenia nájdete na stránke registracia.garda.sk
Každý člen IKMG je povinný riadiť sa a dodržovať pravidlá IKMG, STUNET a SANET. Pri porušení pravidiel bude členstvo zrušené bez nároku na vrátenie členského poplatku!