20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Parlament a jeho členovia

Vedenie Študentského Cechu Strojárov SjF STU
 • Andej Majstrik
Andrej Majstrík
Vedenie ŠCS
predseda ŠP
 • Veronika Šímová
Veronika Šímová
Vedenie ŠCS
podpredseda ŠP
 • Ivana Grausová
Ivana Grausová
člen AS SjF STU
člen ekonomickejkomisie AS SjF STU
Vedenie ŠCS
tajomníčka ŠP
 • Michal Kocúr
Michal Kocúr
člen AS SjF STU
Vedenie ŠCS
manažér ŠP
 • Martin Nemec
Martin Nemec
vedúci krúžku [ IKMG ]
člen AS SjF STU
člen disciplinárnej komisie AS SjF STU
člen ubytovacej komisie SjF STU
 • Michal Švolík
Bc. Michal Švolík
vedúci posilňovne [ Herkules&Diana ]
 • Štefan Holodňak
Štefan Holodňak
šefredaktor časopisu [ ŠKRT ]
Členovia Študentského Cechu Strojárov SjF STU
 • Zuzana Bryndzová
Zuzana Bryndzová
študentský prodekan SjF STU
 • Markus Melicher
Markus Melichar
aktívny člen [ IKMG ]
predseda študentskej časti AS SjF STU
 • Tomáš Kováč
Tomáš Kováč
člen AS SjF STU
člen disciplinárnej komisie AS SjF STU
 • Martin Ondraščin
Martin Ondraščin
člen AS SjF STU
člen AS STU
delgát ŠRVŠ za SjF
Patrik Palčo
člen ŠP
 • Peter Žiaček
Peter Žiaček
člen ŠP
Perspektívy Študentského Cechu Strojárov SjF STU
 • Ivan Stojanov
 • David Košovan
prihlás sa a môžeš tu byť práve ty! vedenie [at] scs.sk
Daný zoznam členov študentského parlamentu sa však dúfame čoskoro zmení a rozrastie sa práve o niektorých z Vás prvákov. Každoročne prebieha výberový proces v ktorom sa snažíme vybrať zo záujemcov tých najlepších a z nášho pohľadu najperspektívnejších ľudí pre cech. Tento rok prebehne opäť výberový proces ktorého sa môže zúčastniť každý jeden z Vás. Bližšie informácie budú včas oznámené tu na stránke a isto neprehliadnete aj množstvo plagátov rozvešaných po škole a na internáte. Treba mať len otvorené oči a žiadna informácia Vám nemôže ujsť.