20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Predstavenie predsedníctva 2014 - 2015

Martin Ondraščin
predseda Študentského parlamentu ŠCS SjF STU v Bratislave
Narodenie: 26.12.1992 v Ilave
Mesto: Dubnica nad Váhom
Odbor: Energetické strojárstvo
Ročník: tretí
Predošlá škola: Stredná priemyselnná škola v Dubnici nad Váhom, odbor strojárstvo.
Medzi moje záujmy patria predovšetkým veci verejné, to znamená, že čo sa deje okolo mňa mi nie je ľahostajné a chcem spraviť niečo viac. Ako asi každý v parlamente, aj ja som začal na pozícii - perspektíva. Poctivo som pracoval a keď bol čas, neváhal som tráviť chvíle v spoločnosti starších parlamenťákov, kde som sa veľa naučil. No mal som pocit, že môžem spraviť viac, preto som po roku kandidoval na post podpredsedu, kde ma aj riadne zvolili. Podieľal som sa na organizovaní viacerých akcií, kde som zistil, že naša organizácia potrebuje zlepšiť vzájomné vzťahy a tímového ducha. S odstupom času som si začal trúfať na post predsedu.
Ako som už spomínal, za moje hlavné poslanie považujem zlepšovať tímového ducha ŠP a spríjemňovať pobyt na akademickej pôde všetkým, ktorí o to majú záujem. Sám dobre viem, že nie vždy sa všetko podarí na 100%, preto od každého prijmem akékoľvek idey na zlepšenie ŠCS, prípade záležitostí týkajúcich sa našej fakulty.
Popri štúdiu pracujem v automobilke Volkswagen, kde som asistent v odbornom tíme karosárne Audi Q7.
S pozdravom Martin Ondraščin
Lukáš Vilášek
podpredseda Študentského parlamentu ŠCS SjF STU v Bratislave
Narodenie: 13.05.1994 v Ilave
Mesto: Dubnica nad Váhom
Odbor: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Ročník: druhý / bakalársky stupeň
Predošlá škola: Stredná priemyselnná škola v Dubnici nad Váhom, odbor mechatronika.
Narodil som sa v Ilave 13.5.1994 (piatok 13. poteší vždy :D). Študujem druhým rokom odbor Automatizácia a informatizácia strojov a procesov. Minulý rok som sa stal členom Študentského parlamentu ŠCS SjF STU. Už na strednej škole som sa snažil aktívne zaujímať a zasahovať do diania v škole, keďže dianie v mojom okolí mi nie je ľahostajné. Rád budem v tejto činnosti pokračovať ako podpredseda Študentského parlamentu ŠCS SjF STU.
Medzi moje záľuby patrí teraz najmä ŠCS. Okrem iného sa venujem výrobe nožov resp. umeleckému kováčstvu. Obľubujem pohyb všeobecne, najmä cyklistiku a turistiku. Vždy si rád posedím s priateľmi, prípadne prečítam dobrú knihu.
Medzi moje ciele v ŠP ŠCS patrí:
- Zaujímať sa o dianie na akademickej pôde SjF STU
- Dbať na názory ostatných študentov a konať v ich záujme
- Zabezpečiť práva študentov na aj mimo akademickej pôdy STU
- Zabezpečiť a zlepšiť fungovanie Študentského parlamentu ŠCS SjF STU a aj jeho zložiek navzájom.
- Organizácia školských a mimoškolských akcii
S pozdravom Lukáš Vilášek
Bc. Jana Krčová
Tajomníčka Študentského parlamentu ŠCS SjF STU v Bratislave
Narodenie: 02.08.1991 Myjave
Mesto: Vrbovce
Odbor: Strojárske technológie a materiály
Ročník: druhý / inžiniersky stupeň
Predošlá škola: Stredná priemyselná škola v Myjave
Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave študujem druhý ročník inžinierskeho štúdia v odbore Strojárske technológie a materiály. V študentskom parlamente pôsobím štvrtý rok, pričom tretím rokom som vo vedení Študentského parlamentu na pozícií tajomník. Tri roky som členom Akademického senátu SjF STU, a taktiež zastupujem študentov v Ekonomickej komisií Akademického senátu SjF STU.
Medzi moje záľuby patrí najmä cestovanie, rodina, kamaráti, sem tam aj nejaký ten šport. Tiež si vo svojom voľnom čase rada prečítam dobrú knihu, či pozriem dobrý film.
Medzi moje ciele v ŠP ŠCS patrí:
- organizácia školských a mimoškolských akcií
- zvyšovať informovanosť študentov o dianí sa na fakulte
- hájiť práva študentov
- zaujímať sa o dianie na akademickej pôde SjF STU
- reprezentovať SjF STU
S pozdravom Jana Krčová
Markus Melicher
manažér "4. člen vedenia " Študentského parlamentu ŠCS SjF STU v Bratislave
Narodenie: 25.01.1993 v Salzburgu, Rakúska republika
Mesto: Trenčianska Teplá
Odbor: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Ročník: tretí / bakalársky stupeň
Predošlá škola: Stredná priemyselnná škola v Dubnici nad Váhom, odbor strojárstvo.
Ahojte rovesníci, dovoľte mi sa vám predstaviť. Volám sa Markus Melicher a tak ako aj minulý rok, bol som aj tento zvolený za štvrtého člena predsedníctva Študentského parlamentu Študentského cechu strojárov.
Možno by ste chcelí vedieť, čo mam rád a čo ma zaujíma. Zhrniem to jedným slovnom... ,,práca“. Som Workoholik a rád pomáham ľudom. Medzi moje záľuby patrí aktívne pôsobenie v študentskom cechu strojárov, akademickom senáte SjF, na samotnej fakulte a taktiež aj aktívna výpomoc v Internet Klube Mladá Garda (IKMG). Medzi moje “služby“ patrí bezplatne a vždy ochotné poradenstvo nie len v otázkach ohľadom internetu, softvéru, hardvéru, štúdia, fakulty, ubytovania, ale dokážem aj poradiť napríklad pri varení :c) .
Nebojte si ma pridať na FB, ja nekúšem.
S pozdravom Markus Melicher