20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Protokol z volieb študentskej časti AS SjF STU

Zápisnica z volieb študentskej časi AS SjF STU zo dňa 16.10.2014.
Ďakujeme za vaše hlasy. Veríme, že novozvolený senátori nás budú vzorne zastupovať a plniť svoje povinnosti ktoré im z pozície senátorov vyplývajú. Želáme im veľa dobrých rozhodnutí a trpezlivosti pri zasadnutiach akademického senátu. Gratulujeme.