20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Semestrálne platby IKMG a HERKULES

Semestrálne platby IKMG a HERKULES.
Radi by sme vás upozornili na semestrálne platby ktoré akceptujeme až od 09.02.2015. Ak ste už na internáte a internet potrebujete, je potrebné využiť mesačnú platbu prípadne týždenné platby.
Pýtate sa prečo práve od tohto dátumu?
Semester začína oficiálne od 16.02.2015 rovnako pre obidve fakulty SjF aj FCHPT. Platbu sme sa rozhodli akceptovať najskôr týždeň pred oficiálnym začatím semestra a nie skôr pretože by ostatný členovia ktorý si zaplatili buď ročné alebo semestrálne platby na začiatku akademického roka boli znevýhodnení.
Príklad: Pokiaľ si na začiatku zimného semestra uhradíš semestrálnu platbu, expiráciu máš automaticky systémom generovanú do 16.02.2015. V prípade ročnej platby je to 20.09.2015. Pri ročnej platbe a semestrálnej platbe pred začiatkom letného semestra dostávaš bonus celého leta zadarmo.
Ak si používal mesačné platby alebo týždenné, máš konkrétny dátum podľa toho kedy a akú platbu sme od teba prijali. Aktuálne máš napríklad expiráciu nastavenú na 01.01.2015 a rozhodneš sa zaplatiť semestrálnu platbu. Platbu samozrejme akceptujeme ale internet budeš mať spustený až od 09.02.2015 pretože obdobie od dátumu zaplatenia až po začiatok semestra by si mal zadarmo. Semestrálna platba je vždy viazaná na obdobie a nie na počet mesiacov! Svoju aktuálnu expiráciu si vždy viete skontrolovať na stránke registrácie v sekcii INTERNET.
Váš TEAM IKMG