20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Stáže Continental 2014

Ponuky stáží pre študentov SjF STU
Dávame do pozornosti veľmi zaujímavé ponuky stáží pre študentov SjF STU, ktoré si pre nás pripravila spoločnosť Continental.
Výhodou sú minimálne nároky na uchádzača a šanca na zisk množstva nových skúseností, ktoré sa môžu v budúcnosti veľmi hodiť. Dôležitá podmienka je, aby ste sa prihlásili do konca marca!