20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Stravovanie Mladá Garda a STU

Stravovanie Mladá Garda a STU
Otváracie hodiny, objednanie jedla, webkredit, dobíjanie kreditu, dotačný systém, ostatné možnosti stravovania na STU, alergény
Ahojte, rozhodli sme sa vám priblížiť možnosti stravovania u nás na internáte Mladá garda a v ostatných jedálňach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
ŠJ Mladá Garda, Račianska 103
Jedáleň je otvorená od pondelka do nedele. Pondelok až piatok je otváracia doba od 12:00 do 19:00, cez víkendy je to len medzi 12:00 – 14:00. Všetky hodiny a dni platia počas školského roka. Mimo tohto obdobia je vždy zverejnený oznam o zmene otváracích hodín.
Obedy, minútkové jedlá a pizze sa vydávajú súčasne a na oddelených miestach. Netreba čakať v jednom rade! Pokiaľ máte jedlo rezervované alebo ste si vybrali z denného menu, máte zvlášť rad oddelený od toho, kde ľudia čakajú na minútky. Cez víkendy sa minútky vydávajú až po vydaní posledného hlavného jedla!
Výber, rezervácia obeda
Možností je viacero. Ponuku denného menu spolu s minútkami nájdete zobrazovanú na dvojici monitorov, ktoré sú umiestené na prezentačnom mieste v jedálni. Môžete využiť online portál jedálne webkredit, kde si viete pozrieť denné menu aj týždeň vpred. Máte možnosť si jedlo priamo rezervovať na konkrétnu výdajňu. Poslednou možnosťou sú automaty umiestnené na fakulte a internáte. Po priložení svojho isic preukazu máte k dispozícií rovnaké možnosti ako na portály webkredit.
Webkredit
Jedná sa o portál jedálni STU v Bratislave. Pre prihlásenie používate rovnaké údaje ako do AIS. Systém viete využiť na spomínanú rezerváciu jedál, kontrolu stavu vášho aktuálneho kreditu na účte, zobrazenie ponuky na minimálne najbližší týždeň vpred ale tak isto na kontrolu histórie vašich objednávok a prehľad dotácií. Upozornili by sme ale na rezerváciu jedla a výber výdajne. Predvolená je vždy výdajňa Vazovova. Aby ste sa zbytočne neprešli pretože ste si síce vybrali skvelé jedlo no v ŠJ Mladá garda ho pre vás rezervované nemajú a je rezervované práve vo výdajni Vazovová.
e-Banking – NOVINKA 2015
Od roku 2015 prišla konečne možnosť dobitia kreditu elektronicky. Využívať túto službu môže každý študent STU, doktorand STU a zamestnanec STU. Na čo treba upozorniť je výška minimálneho vkladu v hodnote 15€ a dôslednosť pri vypĺňaní variabilného symbolu pre následné správne priradenie platby k účtu stravníka. Prevod trvá priblizne tri pracovné dni. Pokiaľ by ste aj napriek tomu pri variabilnom symbole zaváhali a napríklad naň zabudli, peniaze sa vám do 10 dní vrátia automaticky späť na číslo účtu z ktorého boli odoslané. Podrobné informácie o e-Bankingu
Účet: č.7000525378/8180, IBAN SK06 8180 0000 0070 0052 5378 (štátna pokladnica)
Vklad: min 15€
Variabilný symbol: ID kód z AIS (študenti a doktorandi), osobné číslo (zamestnanci)
Dotačný systém – platný od 1.7.2011
Ako študenti máme nárok na dotáciu maximálne na 2 jedlá denne, a to za podmienky, že hodnota jedla je minimálne 1,50 €. Stanovenie týchto hraníc vychádza z Metodiky MŠ.
Čo to pre nás konkrétne znamená?
Ak si študent vyskladá za daný deň jedlo v hodnote od 1,50 € do 2,99 €, má nárok na dotáciu 1,- €. Ak celková hodnota jeho vyskladaného jedla za daný deň bude 3,- € a viac (horná hranica nie je stanovená), má študent nárok v tento deň na dotáciu 2,- €. Pri odbere jedla vo forme menu sa študentovi zobrazuje na jednotlivých výdajných miestach reálna cena jedla, t.j. cena po odpočítaní dotácie. Pri odbere skladaných jedál sa dotácia odpočíta až po dosiahnutí hodnoty 1,50 €. Podrobné informácie - Dotačná politika pri stravovaní od 1.7.2011
Ostatné možnosti stravovania na STU
Okrem jedálne na internáte Mladá garda ponúka STU množstvo ďalších možností stravovania. V niektorých prípadoch sa jedná aj o raňajkové menu.
Raňajky: / pondelok – piatok /
ŠJ SvF, Radlinského 1107:30 – 10:00
Jedáleň Rektorát, Vazovova 507:30 – 10:00
Obed:
ŠJ Mladá Garda, Račianska 10312:00 – 14:00
Minútkové jedlá, pizza12:00 – 19:00
/jedáleň varí aj v sobotu a nedeľu cez školský rok/
ŠJ J.Hronca, Bernoláková 111:30 – 14:00
Minútkové jedlá, pizza11:30 – 19:00
/jedáleň varí aj v sobotu a nedeľu cez školský rok/
ŠJ SvF, Radlinského 1111:30 – 14:30
Jedáleň Rektorát, Vazovová11:30 – 14:30
Alergény
Pre niektorých nepodstatné, pre iných veľmi dôležitá informácia. Označovanie alergénov na jedálnych lístkoch v zariadeniach spoločného stravovania.