20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Voľby nového predsedníctva ŠP ŠCS

Dňa 27.10 od 20:00 - 21:00 hod. v miestosti C 200 sa uskutočnia voľby do Študentského Cechu Strojárov. Touto cestou, by sme chceli pozvať všetkých členov SCS, aby prišli podporiť svojich kandidátov. Každý člen môže hlasovať iba raz a iba za jedného kandidáta za každú funkciu.